PARTNERSKAP

 

Olle Gladh Elektronik AB

 

För att ha en god beredskap för större projekt har bolaget partners som kan träda in i projekt gemensamt. Nätverken innehåller resurser av olika slag och kan kombineras för att nå ett bestämt resultat.

 

I samma lokal finns Arande R&D Electronics som har resurser inom utveckling och konstruktion av elektroniska system.

 

                                                

Vi är partners i Konsultnätverken PCN och CAMELION

 

                       

Olle Gladh Elektronik AB är dessutom konsultfriend i konsultnätverket Kvadrat.

KVADRAT