VÄLKOMMEN TILL

Olle Gladh Elektronik AB

Bolaget Utför tjänster och utvecklingsuppdrag inom området elektronik och radioteknik. .Större åtaganden och projekt kan utföras med hjälp av våra partners.

 

Konsulttjänster inom:

  • Utveckling och bedömning av radiobaserade system

  • Teknisk projektledning

  • Bedömning och specificering av tekniska projekt

  • Hjälp med EMC-testning och rådgivning

  • Konstruktion och utveckling av elektroniska apparater och produkter

  • Mönsterkorts-CAD och simuleringar

  • Projektering av radionät

 

 

 

 

Olle Gladh Elektronik AB                              Org. 556618-9196

Sunnansjö 6673                                                e-mail: og@oglad.se

821 91 Bollnäs                                                  Hemsida   http://www.oglad.se

Tel +46 27836200                                            Mobile: +46 70 3536989