BOLAGET

Olle Gladh Elektronik AB

Mission:

Att med kreativitet och nytänkande bidra med research och utvecklingsinsatser till våra kunder.

Bolaget har utfört konsulttjänster sedan starten Augusti 2001.

Jag jobbar för närvarande som ensam konsult i bolaget. Vid större projekt kan direkt resursförstärkning åstadkommas via våra partners, se Partners ovan.

Bolagets adress:

 

Olle Gladh Elektronik AB                             

Sunnansjö 6673                                           

S-821 91 Bollnäs                                                                                                  

Tel +46 27836200        

Mobil: 070-3536989     

E-mail: og@oglad.se

Hemsida: .http://www.oglad.se